• Měření emisí

    v oblasti autorizovaného měření emisí působíme již od roku 1995
    se zaměřením na zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší
    ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a měřením souvisejících stavových veličin.

  • Rychlé a spolehlivé řešení

    Od roku 2000 jsme členy ALME – Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí.
    Každoročně se účastníme Programu zkoušení způsobilosti.
    Od roku 2009 jsme akreditovanou zkušební laboratoří č.L1555 dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

  • Provádíme veškerá technologická měření

    lakovny, tiskárny výroba vnitřních dílů do automobilů apod.
    zpracování dřeva – pily, truhlárny, výroba nábytku
    povrchová úprava kovů – tryskání, galvanovny
    kamenolomy, obalovny živičných směsí
    keramický průmysl – výroba technické keramiky, střešních tašek apod.
    a mnohem více....

Zavolejte nám.

+420 377 824 030

Napište nám.

info@mereni-emisi.cz

“Měření emisí”
Ing. Jiří Kubík